Omluvy a omluvenky

Při nepřítomnosti dítěte je nutné do 48 hodin informovat školu o důvodu nepřítomnosti. Tel. 327 398 124

Abychom mohli uvolnit dítě během výuky, je třeba si pro ně dojít a převzít osobně. Pouze u žáků druhého stupně (6. – 9. ročník) je možné propustit ho samostatně během přestávek ve vyučování. Pouze odevzdá-li žák volný list papíru s tímto textem:

Žleby 24.10.2006

Žádám o uvolnění žáka Jana Ámose z 9. třídy na dvě poslední vyučovací hodiny dne 25.10.2006. Důvod: návštěva lékaře. Přebírám odpovědnost se všemi právními důsledky.

Karel Ámos

Bez takto vypsané omluvy zůstane žák ve škole a můžete si ho vyžádat osobně

V každém případě musí po návratu do školy předložit žák omluvenku v žákovské knížce podepsanou rodiči, zákonným zástupcem nebo lékařem.

(c) 2007-2019 ZŠ a MŠ Žleby, napsal Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0