Školní družina

Hlavní úkoly

Školní družina slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci dětí. Realizuje výchovně - vzdělávací činnost zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností, umožňuje žákům volbu mezi různými činnostmi ŠD.

Školní družina koordinuje svou činnost se školou, vychovatelka spolupracuje se třídními učiteli. Děti jsou vedeny k dodržování vnitřního řádu ŠD, k slušnému chování, k vytváření estetického prostředí, ke snižování agresivity.

Využívat zařízení školy - tělocvičny, podle možností modernizovat vybavení oddělení, dbát o bezpečnost dětí.

Výchovně vzdělávací práce ve ŠD

Tématický plán

Dle aktuálního měsíce viz. dokumenty

Provozní doba

Denranní ŠDodpolední ŠD
pondělí - pátek6.30 - 7.3011.30 - 16.00
(c) 2007-2019 ZŠ a MŠ Žleby, napsal Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0