Aktuality

Návštěva hasičů a odpoledne s rodiči v MŠ

Ve středu 21. 6. jsme navštívili hasiče ve Žlebech. Připravili pro nás prohlídku hasičského auta a potřebného vybavení. Děti si mohly vyzkoušet hasičské přilby a vodní ruční stříkačku. Na rozloučenou dětem hasiči pustili majáky a zahoukali. Foto v galerii.

V odpoledních hodinách téhož dne se děti těšily na maminky a tatínky, kteří si s nimi přišli pohrát. Rodiče měli zájem o možnost si prohlédnout nový nábytek a vybavení tříd. Foto v galerii.

Publikováno: 23.6.2017 v 12:46 hod., Autor: Irena Marousková

Školní výlet I. stupeň

Ve čtvrtek 22. 6. 2017 jsme i přes velké teplo vyrazili do Ostré u Lysé nad Labem. Ve vesničce Botanicus si žáci mohli projít velké zahrady, které byly pojmenované podle toho, co v nich roste. Dále jsme si mohli prohlédnout středověká řemesla a sami si je vyzkoušet a výrobek si za pár grošů odnést domů jako suvenýr. Výlet se velmi povedl a všichni jsme si ho užili. Více fotek v galerii.                             Andrea Jandová

Publikováno: 23.6.2017 v 8:11 hod., Autor: Irena Marousková

Spaní ve škole

Ve čtvrtek 15. 6. si 2. - 5. ročník splnil přání a přespal ve škole. Navečer jsme se sešli, opekli buřty, zahráli si hry, povídali si a ochutnávali, co kdo přinesl z domova za dobroty. Největší zážitek snad pro každého byla noční bojovka, děti měly za úkol projít školu osvětlenou svíčkami a překreslit na papír obrázky po cestě. K půlnoci zalezli všichni do spacáků a tělocvična se stala ložnicí. Ráno jsme se vydatně nasnídali, ale celý den jsme po noci plné zážitků prozívali. Více fotek v galerii.                                                             Andrea Jandová

Publikováno: 23.6.2017 v 8:06 hod., Autor: Irena Marousková

Kniha o mé osobě

Projekt k průřezovému tématu OSV každoročně uskutečňujeme v rámci informatiky osmého ročníku. Opět většina žáků podcenila časový prostor a k tisku a vazbě se dostala až poslední týden před termínem. Výsledné knihy jsou různé úrovně, najdou se mezi nimi velmi zajímavé obsahově i dobře provedené vazby.V každém případě jsme se o autorech dozvěděli mnoho zajímavého a myslím, že i oni sami o sobě…Publikováno: 22.6.2017 v 13:33 hod., Autor: Iva Burešová

Poděkování mateřské školy

Děkujeme všem rodičům a prarodičům, kteří nám v tomto školním roce pomáhali s odvozem papíru, při drobných opravách, těm, kteří poskytli dárky v podobě hraček a materiály na tvoření s dětmi. Velký dík patří také rodičům za sponzorské dary.

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili sběru papíru a PET víček.

Naše poděkování patří také zámku Žlebyoboře Žleby za umožnění bezplatných návštěv  a účast na pořádaných programech. Těšíme se na další spolupráci v příštím školním roce.


Publikováno: 22.6.2017 v 13:22 hod., Autor: Irena Marousková

Zvířátkový den

Na závěr školního roku si v rámci Zvířátkového dne mohli žáci přinést do školy své domácí mazlíčky. Pověděli nám o nich několik málo slov, představili je a řekli, co jejich chov obnáší. Sešli se tu morčata, křečci, andulky, užovky, králíci, pes, afričtí šnečci, rybičky, ale i kuřátka. Dětem se zvířátkový den líbil. Foto v galerii.                                     Marcela Palošová 

Publikováno: 21.6.2017 v 13:09 hod., Autor: Helena Arientová

Rozloučení s předškoláky v MŠ

V úterý 20. 6. proběhlo v MŠ rozloučení s předškoláky. Starší děti připravily pohoštění pro obě třídy. Všichni si společně připili dětským šampaňským na úspěšný vstup dětí do základní školy. V upomínku děti dostaly knihu s věnováním a pamětní list. Více fotek v galerii.

Publikováno: 20.6.2017 v 14:46 hod., Autor: Irena Marousková

Mateřská škola v oboře

V pondělí 19. 6 jsme byli pozváni do žlebské obory. Děti čekala ukázka výcviku dravých ptáků. Prohlédli jsme si zvířátka žijící v lese. Pro všechny to byl veliký zážitek. Foto v galerii.

Publikováno: 20.6.2017 v 14:42 hod., Autor: Irena Marousková

Cvičný poplach a výlet v mateřské škole

I v mateřské škole si všichni vyzkoušeli evakuaci v případě poplachu. Foto v galerii.

S dětmi jsme 14. 6. vyjeli vláčkem na plánovaný výlet do Třemošnice. Navštívili jsme cukrárnu a prošli se městem. Cesta vláčkem byla pro děti velkým zážitkem. Foto v galerii.

Zveme všechny rodiče ve středu 21.6. odpoledne od 14.30 do 16.00 hodin na hraní s dětmi Maminko, tatínku, přijď si se mnou hrát. Rodiče si mohou prohlédnout obě oddělní vybavené novým nábytkem a zakoupené věci z dotace obce Žleby.Publikováno: 16.6.2017 v 12:44 hod., Autor: Irena Marousková

Prevence sociálně patologických jevů

V rámci prevence sociálně patologických jevů na naši školu přijela po předchozí dohodě pracovnice probační a mediační služby Mgr. Jana Komárková. Žákům srozumitelně vysvětlila funkci této služby a příčiny vzniku sociálně patologických jevů u dětí a mladistvých - hlavně záškoláctví, šikany a závislostí. Vše dokládala na příkladech ze své praxe. Jednoduchými otázkami také vtáhla žáky do hovoru a zároveň nechala prostor pro dotazy. Paní Komárková byla na naší škole podruhé a její vystoupení bylo opět velmi přínosné - také díky klidnému a kultivovanému projevu. Žáci 5. - 9. ročníku i učitelé se zájmem naslouchali celé 2 vyučovací hodiny.

Publikováno: 16.6.2017 v 10:11 hod., Autor: Irena Marousková

Piknik v angličtině

Žáci 4.třídy si v pátek o AJ udělali piknik. V učebnici máme téma  We are having got a picnic. Dodrželi jsme Picnic plan, nachystali si dobroty a deku, četli jsme si, relaxovali a nakonec si zahráli hry.                      Andrea Jandová

Publikováno: 9.6.2017 v 13:22 hod., Autor: Irena Marousková

Dramatický kroužek

Všichni jsme si za vybrané peníze z představení užili hezké odpoledne. Nejdříve jsme objednali pizzu a jako zákusek jsme si došli ještě na velkou zmrzlinu a zbylo i na lízátko. Všem děkujeme.                                                            Andrea Jandová

Publikováno: 9.6.2017 v 12:04 hod., Autor: Helena Arientová

Provoz školní družiny

Oznamujeme, že poslední den školy, tj. v pátek 30. 6. 2017, není v provozu školní družina.

Publikováno: 9.6.2017 v 11:59 hod., Autor: Irena Marousková

Pasování na čtenáře

Dne 9.6. proběhlo ve škole pasování prvňáčků na čtenář. Děti přečetly několik řádků ze Slabikáře a z knihy Sedm pohádek od Ondřeje Sekory. Za svůj čtenářský výkon byly odměněny dvěma knihami, které si mohou o prázdninách přečíst. Na hodinu pasování se přišli podívat i někteří rodiče, prarodiče a sourozenci.              Palošová Marcela

Publikováno: 9.6.2017 v 11:27 hod., Autor: Helena Arientová

Den dětí v MŠ

Děti si užily dopoledne plné soutěžních her na zahradě. Procvičily hbitost při slalomu na odrážedlech, přesnost při hodu do koše, rovnováhu a zdatnost při skákání v pytli a přes kameny a trpělivost s pozorností při přenášení míčku na lžíci. Odměnou jim bylo nalezení pokladu v podobě sladkosti a malého dárku. Užily si také nových hraček zakoupených na zahradu z prostředků za sběr papíru. Tímto děkujeme všem, kteří papír do MŠ nosí. Více fotek v galerii.

Publikováno: 9.6.2017 v 10:26 hod., Autor: Irena Marousková

Hrníčkový den v MŠ

V týdnu Hrnečku, vař vyráběly děti s paní učitelkou Láškovou hrnečky z keramické hlíny. Velké poděkování patří paní učitelce Michaele Jeriové (Hayne) za poskytnutí materiálu k výrobě. Děti si práci s nevšedním materiálem užily. Po vypálení si hrnečky odnesou domů.

Publikováno: 9.6.2017 v 10:18 hod., Autor: Irena Marousková

Vydání vysvědčení

Žáci, kteří nebudou ve škole v pátek 30. 6. 2017, nemohou dostat vysvědčení dříve. Musí ho poslední školní den vyzvednout buď jiný rodinný příslušník nebo je možné si vysvědčení vyzvednout ve škole v pondělí 3. července v době od 9 do 12 hodin v ředitelně školy.

Publikováno: 8.6.2017 v 11:10 hod., Autor: Irena Marousková

Beseda o romské kultuře

V rámci průřezového tématu Multikulturní výchova na žáky I. stupně čekala beseda o romské kultuře. Multikulturní výchova nás seznamuje s tím, jak žijí jiná etnika. Zavítala k nám paní Farkašová z Muzea romské kultury v Praze, která děti seznámila s tím, odkud Romové pocházejí, co mají rádi, jaké mají tradice atd. Dětem pustila i různé ukázky hudby a další obrázky. Děti si vybarvily i omalovánky. Více fotek v galerii.

Publikováno: 7.6.2017 v 12:44 hod., Autor: Irena Marousková

Velká doktorská pohádka

V pátek 2. 6. se v základní škole konalo divadelní představení Velká doktorská pohádka, kterou nacvičily a zahrály děti z dramatického kroužku vedeného paní učitelkou Andreou Jandovou. Pozvaly i svoje spolužáky a ostatní žáky školy, jejich rodiče a také ostatní Žlebáky. Nakonec se dostavilo kolem 60 diváků, tak měli všichni radost. Pohádka byla veselá a zdařilá. Více fotek v galerii ve složce Dramatický kroužek - Velká doktorská pohádka.

Publikováno: 7.6.2017 v 8:27 hod., Autor: Irena Marousková

Práce s hlínou v 9. ročníku

Kluci si vyzkoušeli v rámci VV práci s modelářskou hlínou. Tvorba probíhala venku na školním dvoře, za krásného počasí, v doporučeném pracovním oděvu a s velikou trpělivostí. Hlína měla na počátku konzistenci nevzhledné pasty a kluky hned rozesmála. Pak už zadání Golem začalo růst pod jejich rukama a všichni si to užili. Adam ostatním předal své vědomosti o vzniku a funkci Golema z pražských pověstí. Během práce se Tomáš a Adam od zadání trochu odklonili, ale kdo ví, jak Golem opravdu vypadal...                      Iva Burešová

Publikováno: 2.6.2017 v 11:31 hod., Autor: Irena Marousková

Focení ve škole

I letos jsme se ve škole fotili - školní fotky najdete ve složce Školní fotky 2016-2017.

Publikováno: 22.5.2017 v 15:09 hod., Autor: Irena Marousková


(c) 2007-2017 ZŠ a MŠ Žleby, napsal Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0