Aktuality

Šikovné ruce

Na kroužku šikovných rukou jsme s paní učitelkou Jozovou přivítali jaro výrobou jarních slepiček. Použili jsme látky a vlastnoručně jsme slepičky ušili. Podívejte se, jak se nám povedly. Více fotek v galerii.

Publikováno: 15.3.2018 v 10:12 hod., Autor: Irena Marousková

Divadelní představení pro veřejnost

Zveme všechny zájemce na představení našeho dramatického kroužku s názvem Všechno naruby, i princezna. Přijďte se podívat v pátek 23. 3. 2018 od 15.30 hodin do tělocvičny základní školy.

Publikováno: 14.3.2018 v 15:13 hod., Autor: Irena Marousková

Další tematické setkání v MŠ

Zveme nejen rodiče našich dětí na přednášku o předčtenářské gramotnosti, která se koná ve středu 28. 3. 2018 od 15.30 do 17.00 hodin v MŠ. Čtenářská pregramotnost v předškolním vzdělávání u dětí znamená osvojování si dovedností, které předcházejí čtení a psaní. Zahrnuje vnitřní motivaci ke čtení, budování si vztahu ke knihám a porozumění čtenému textu, rozvoj mluvené řeči, grafomotorická cvičení, podporu pravolevé orientace a aktivní naslouchání. Důležitý je rozvoj slovní zásoby, vizuální a sluchové paměti. Přijďte na setkání s Mgr. Pavlasovou, učitelkou 1. stupně ZŠ, a dozvíte se více.

Publikováno: 13.3.2018 v 13:25 hod., Autor: Irena Marousková

Otevřená družina

V pátek 9.3. jsme otevřeli dveře družiny pro veřejnost. Pro návštěvníky jsme nachystali naše oblíbené hry, vyrobili si záložkového skřítka a dokonce si pro nás děvčata ze ŠD připravila taneční vystoupení. Jen nás mrzí, že se přišly podívat pouze dvě maminky. Foto v galerii.

Publikováno: 12.3.2018 v 10:18 hod., Autor: Helena Arientová

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2018-2019 se koná ve středu 4. 4. 2018 od 15.00 do 17. hodin v budově základní školy v učebně v 1. patře. Bližší informace obdrží děti a rodiče na pozvánkách v MŠ. Pozvánky budou vyvěšeny ve škole i na dalších místech v obci.

Publikováno: 8.3.2018 v 14:38 hod., Autor: Irena Marousková

Ukázková hodina pro rodiče

Zveme všechny rodiče budoucích prvňáčků do současného 1. ročníku na ukázkovou hodinu. Do jedné hodiny se pokusíme spojit český jazyk a  matematiku. Přijít podívat se můžete v pondělí 26. 3. 2018 od 9.50 hodin do třídy paní učitelky Jandové.

Publikováno: 7.3.2018 v 12:17 hod., Autor: Irena Marousková

Projekt Evropa sportuje

Hned po jarních prázdninách jsme v pondělí ráno vyrazili za zeměpisnými znalostmi do čáslavského divadla. Po návratu jsme zbytek vyučování věnovali přípravě projektu Evropa sportuje, který spadá v průřezových tématech do Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Žáci 4. až 9. ročníku pojali jeho tvorbu po svém, v některé třídě se pracovalo na skupiny, jinde pracovali jednotlivci. Společně jsme se všichni sešli v tělocvičně, kde každý ročník svou práci pro ostatní prezentoval. Dověděli jsme se nejen o našich úspěších v ZOH, ale i o historii olympijských her, o tom, jak si vedly další evropské státy a kolik získaly medailí na letošních ZOH. Myslím, že se nám projekt vydařil. Více fotek v galerii.

Publikováno: 6.3.2018 v 11:19 hod., Autor: Irena Marousková


(c) 2007-2018 ZŠ a MŠ Žleby, napsal Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0