Aktuality

Týden po Velikonocích

V úterý 23. 4. je naplánována beseda o Africe. Pro I. stupeň - 3. vyučovací hodinu, pro II. stupeň - 4. vyučovací hodinu. Vybíráme 20 Kč.

Ve středu 24. 4. 2019 se konají schůzky rodičů - viz níže.

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 jedeme na Den bezpečnosti do Čáslavi. Doprava je zdarma. Návrat je plánován na cca na 13.30 hodin. Tento den není zajištěn oběd, dejte prosím dětem větší svačinu. Po návratu funguje pro přihlášené děti školní družina.

Publikováno: 17.4.2019 v 14:16 hod., Autor: Irena Marousková

Šikovné ruce

Na kroužku šikovných rukou jsme s paní učitelkou Jozovou vyráběli barevné ptáčky z vlny. Povedli se nám. Foto v galerii ZŠ - Šikovné ruce.

Publikováno: 16.4.2019 v 12:14 hod., Autor: Irena Marousková

Změna cen stravného

Od 1. 9. 2019 se mění ceny stravného. Podrobnosti najdete v Dokumentech ŠJ - Změna cen stravného.

Publikováno: 15.4.2019 v 8:56 hod., Autor: Irena Marousková

Z mateřské školy

I děti z MŠ se zúčastnily besedy s autory pohádkové knihy o hvězdách. Poslechly si příběhy z řecké mytologie, prohlédly si některá souhvězdí s dozvěděly se informace o slunci a naší planetě Zemi. Vyprávění bylo velmi poutavé s ukázkami na interaktivní tabuli. Také jsme s přicházejícím jarem otevřeli naši zahradu, která zatím čeká na nové vybavení, ale máme i jiné hrací prvky, které po odpočinku v zimě na hřiště umisťujeme. Hřiště budeme využívat ke cvičení, pohybovým a dopravním hrám. Navštívilo nás také divadélko s pohádkou Ošklivé káčátko. Paní loutkářku děti odměnily bouřlivým potleskem. Povídali jsme si o zvířatech a jejich mláďatech. Foto viz MŠ - vloženo 11. 4. 2019.

Publikováno: 11.4.2019 v 13:20 hod., Autor: Irena Marousková

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Na čtvrtek 9. 5. a pátek 10. 5. 2019  vyhlašuji v zařízení Základní škola a Mateřská škola Žleby, okres Kutná Hora, ředitelské volno z organizačních a technických a důvodů. Mateřská škola bude v provozu.

Publikováno: 11.4.2019 v 10:21 hod., Autor: Irena Marousková

Schůzky rodičů

Zveme rodiče na pravidelné schůzky, které se uskuteční ve středu 24. 4. 2019. Pro I. stupeň začnou v 16.00 hod., pro II. stupeň v 16.30 hod. V případě, že se nemůžete dostavit, domluvte si individuální termín.

Publikováno: 11.4.2019 v 8:19 hod., Autor: Irena Marousková

Beseda se spisovatelem

V pondělí 8. 4. 2019 se konala pro oba stupně beseda se spisovatelem Vladislavem Slezákem a ilustrátorkou Pavlou Janákovou. Vyprávěli nám o knize Pohádky z hvězd, pouštěli audioukázky a žáci se dověděli, jak se taková kniha píše. Druhý stupeň vyslechl informace o pozorování a zkoumání hvězd. Foto v galerii.

Publikováno: 10.4.2019 v 11:21 hod., Autor: Irena Marousková

Zápis do 1. ročníku

Ve čtvrtek 4. 4. se konal v základní škole zápis do 1. ročníku. Předškoláci se se školou seznámili již dříve při návštěvě mateřské školy v základní škole. K zápisu se dostavilo 9 dětí, 1 dítě zapsala matka v jeho nepřítomnosti a požádala  odklad povinné školní docházky. Všem dětem se věnovaly paní učitelky Klinkáčková a Jozová. Přítomna byla i paní učitelka z MŠ Jana Lášková. S dětmi mluvily o zvířátkách, děti kreslily obrázky, říkaly básničku nebo zpívaly písničku, poznávaly geometrické tvary, rozlišovaly barvy. Každý obdržel pamětní list na zápis do 1. ročníku a mohl si vybrat papírovou hračku na památku. Více fotek v galerii.

Publikováno: 5.4.2019 v 11:28 hod., Autor: Irena Marousková

Z mateřské školy

Ve čtvrtek 21. 3. se děti z MŠ rozloučily se zimou. Od pondělka vyráběly a zdobily Morenu a těšily se na čtvrteční průvod, který symbolicky ukončí období zimy a otevře vrátka do jara. Za všeobecného jásotu byla Moréna shozena z mostu do řeky Doubravy a odnesena proudem vody. Teď už se můžeme těšit na radosti nadcházejícího jarního období. Kromě vynášení Moreny jsme se také učili o geometrických tvarech, navštívili jsme 1. ročník naší základní školy a učili jsme se o povoláních. Fotky ze všech akcí najdete pod fotogalerií MŠ ve složce Vloženo 4. 4. 2019.

Publikováno: 4.4.2019 v 9:08 hod., Autor: Irena Marousková

Noc s Andersenem

O naší Noci s Andersenem se píše i na:

http://www.svoboda.info/galerie/vsedni-zivot/foto_s-andresenem-prenovaly-take-deti-ve-zlebech/

Publikováno: 3.4.2019 v 11:23 hod., Autor: Irena Marousková

Noc s Andersenem 29. 3. 2019

Noc s Andersenem je akce k podpoře dětského čtení, kterou pořádá Klub dětských knihoven Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR. Proběhla od pátku 29. 3. do soboty 30. 3. 2019 po celé republice, u nás v budově ZŠ a knihovně ve Žlebech. Zúčastnilo se 8 dětí, které se bavily o knihách a knihami. Akce začala ve škole přípravou spaní. Potom se povídalo a četlo. Dětem se věnovali i dva Peeři z čáslavského gymnázia. Po večeři se všichni přesunuli do knihovny, kde měla paní knihovnice připravený program až do nočních hodin. Děti obdržely odměny za soutěže i v podobě knih. Před spaním jsme ještě poslouchali audioknihu pohádek od H. Ch. Andersena. Ráno po snídani si rodiče děti vyzvedli. Děkujeme paní knihovnici Petře Petrové za připravený program a odměny, Peerům Vojtovi a Katce z gymnázia, paní učitelce Pavlasové, že za námi přijela a zapojila se do programu, paní učitelce Zumpfové za zajištění jídla a především paní učitelce Ivě Burešové, která vše připravila a zajistila. Fotky v galerii.

Publikováno: 1.4.2019 v 14:21 hod., Autor: Irena Marousková

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy se koná 13. 5. 2019 od 10.00 do 15.00 hodin v budově MŠ. S sebou přinesou zákonní zástupci svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a žádost o přijetí dítěte, potvrzenou od lékaře. Žádost a evidenční list si lze vyzvednout v MŠ od 8. 4. do 18. 4. 2019 v době od 8.00 do 15.00 hodin v oddělení Berušek; případně mohou být zaslány na žádost e-mailem. Pro děti narozené 1. 9. 2013 až 31. 8. 2014 je předškolní vzdělávání povinné. Povinností je očkování dítěte (neplatí pro děti s povinnou docházkou) . Dotazy zodpoví vedoucí učitelka MŠ Bohdana Havránková, tel. 327 398 349.

Publikováno: 28.3.2019 v 11:16 hod., Autor: Irena Marousková

Změny v základní škole od školního roku 2019-2020

Příští školní rok se změní podstatná část pedagogického sboru, většina učitelů odchází do důchodu. Přijde i nová kuchařka do školní jídelny. Základní škola Žleby v žádném případě nekončí a zavírat se nebude.

Publikováno: 28.3.2019 v 11:09 hod., Autor: Irena Marousková

Jarní vycházka v prvouce

Dnes se prvňáci a druháci vydali na jarní procházku v rámci prvouky. Všímali si a poznávali rozkvetlé jarní květiny a stromy. Foto v galerii.

Publikováno: 25.3.2019 v 14:52 hod., Autor: Irena Marousková

Nabídka zaměstnání - upřesnění

Od školního roku 2019-2020 hledáme učitele těchto předmětů: M, F, Inf, NJ, AJ, PČ, TV, případně i učitele 1. stupně. Zájemci mohou posílat životopis na e-mail školy zszleby@post.cz . Zřizovatel rozhodl o vyplacení náborového příspěvku 50.000 Kč novým učitelům s podmínkou odučení 3 let v naší škole.

Publikováno: 24.1.2019 v 13:33 hod., Autor: Irena Marousková


(c) 2007-2019 ZŠ a MŠ Žleby, napsal Petr Vašíček, nastavit jako domovskou stránku, RSS 2.0